divendres, 26 d’octubre del 2012

Altres escenaris per al teatre


“L'aprenentatge és en 1r lloc intermental,
és a dir, entre ments que interrelacionen entre si.”
Vigotsky

J O R N A D E S   DE   T E A T R E   I  E D U C A C I Ó
...

Organitzen: CEFIRE de València i Postgrau de Teatre en l’Educació de la Universitat de València.

Col·laboren: MUVIM, Teatre Micalet, Avecteatre i Educació, Fundació Bromera.

INSCRIPCIÓ i CONFIRMACIÓ AL CEFIRE DE VALÈNCIA: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=2660596

Dia: dissabte 27 d’octubre 2012.
Lloc: MUVIM, Taller de Velluters, Teatre Micalet.
Duració: De 9:30 a 20:30 hores
Recepció: De 9:30 a 10:00 hores

TEMA: "Altres escenaris per al teatre"

RESUM
Des de les últimes dècades del passat segle s'han posat en marxa, en diferents parts del planeta, una àmplia varietat de projectes teatrals aplicats a assumptes i contextos no habituals al teatre convencional. Així ha nascut un nou camp de coneixement: el Teatre Aplicat, i una nova especialitat professional. Al món anglosaxó ja és prou conegut, però al nostre país encara no està estructurat. En síntesi, el Teatre Aplicat utilitza les estratègies dramàtiques i teatrals per a altres usos diferents dels que convencionalment s'assignen al teatre tradicional. D'aquesta manera han nascut altres nous escenaris per al teatre. Per això al territori del Teatre Aplicat, la finalitat bàsica és el canvi, el podem concretar en quatre grans àrees: teatre per al canvi educatiu - Teatre en l'Educació-, teatre per al canvi social - Teatre Social-; teatre per al canvi personal - Dramateràpia-, i teatre per al canvi corporatiu - Teatre a l'empresa.

El dia 27 tenim l'ocasió d'aprofundir, debatre i compartir coneixements sobre aquest tema. Tots hem sentit parlar i alguns tenen experiència de teatre a les presons, teatre comunitari, teatre amb gent gran, teatre als museus, teatre per al desenvolupament, etc. Sabem que el coneixement no es transmet sinó que es crea col·lectivament, per això volem compartir els nostres coneixements. El dia 27 és una bona oportunitat per fer-ho. Us esperem en les Jornades de Teatre i Educació.

Recepció i inscripció:
De 10:00 a 11:30 hores. Conferència: Tomás Motos
“Teatro para las comunidades: teatro social  y empoderamiento”

De 12:00 a 14:30 hores. TALLERS:
1. Teatre de la reminiscència (life long learning), per Domingo Ferrandis.
2. Dansa-teatre per a les comunitats educatives, per Pepa Cases.
3. Teatre als museus 1 (els objectes com personatges), per Clara Pérez i Paula Jardón.
4. Teatre als museus 2 (posada en valor de temes, personatges i espais museístics amb els tallers teatrals inspirats per la gramàtica de la llum), per Teatres de la llum.
5. Teatre per al desenvolupament professional, millorar les habilitats comunicatives en anglés per Dianne Stronks.
6. La dramatització en primària, per Jose Miguel Lázaro.
7. El taller de dramatització-teatre en l’educació secundària, per Antoni Navarro.

* Nou taller per l'èxit de la demanda:  Técnicas de Devising Theatre para potenciar la creatividad del grupo, per Fernando Bercebal. (En aquest taller tindran preferència els alumnes i ex-alumnes del Postgrau de Teatre en l'educació). Lloc: El taller de Velluters.

De 14:30 a 16:30 hores. Dinar en els bars de la zona
De 16:30 a 19:00 hores
Intercanvi d'experiències artístiques en l'educació formal i no formal en forma de Petxakutxa.

- El taller de Velluters (una experiència de dinamització cultural per obrir les portes de la CTM a la societat), per Isabel Carmona.
- Mostra de les recerques dels alumnes del Postgrau de Teatre en l’Educació 2012.
- Experiències de dramatització a l’aula pel professorat d’infantil, primària i secundària.
- Experiències de bones pràctiques amb tècniques dramàtiques a diferents àmbits socioeducatius: presons; hospitals; Llars del jubilat; Centres de minusvàlids; Col·lectius gitans; Projectes culturals als barris; etc.
- Eines de la Web 2.0 per a dinamitzar l’escola d’espectadors, per Pilar Ortega d’Avecteatre i Educació.
- Formació d’espectadors: l’escolta activa dels públics, per Trencaclosques-Rodamons Teatre.
- Proyecto Ñaque al servicio del teatro en la educación, per Fernando Bercebal.

De 19:30 a 20:30 hores als Jardins del MUVIM
Conferència espectacle a càrrec de Trencaclosques-Rodamons Teatre:
“Cooperatives culturals recuperades per als temps de turbulències”

OBJECTIUS
- Reflexionar sobre les noves possibilitats que ofereix a la societat el teatre aplicat.
- Descobrir les modalitats concretes del teatre aplicat: teatre en l’educació, teatre social, dramaterapia i teatre per a la formació contínua.
- Establir formes de col·laboració entre entitats que utilitzen el teatre com servei educatiu: companyies teatrals, museus, centres de formació, etc.
- Debatre sobre la importància de l’educació artística en el currículum escolar.

CONTINGUTS
- Anàlisi de les modalitats del teatre aplicat i la seua utilització en la innovació educativa.
- Presentació de les noves orientacions del teatre en l’educació.
- Utilització del teatre aplicat per a la formació en l’empresa.
- Estratègies del teatre aplicat per a la dinamització dels museus.
- Metodologies del teatre aplicat per a la formació al llarg de tota la vida.
- Fórmules de gestió cooperativa en la dinamització de projectes artístics en àmbits de l’educació formal i no formal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pels teues comentaris.